Leden van VUMO slaan de handen in een voor een eigen begraafplaats

De Utrechtse moslims zijn maatschappelijk betrokken en hebben het zelfs gepresteerd om in relatief korte tijd, met succes belangrijke instituties op te zetten. Naast religieuze organisaties, zijn er scholen opgericht, verzorgingshuizen, sportclubs, media en andere instituties. Hoe mooi zou het zijn dat wij een laatste rustplaats kunnen realiseren, waar de eigen (begraaf)rituelen en gebruiken worden gepraktiseerd. Met deze motivatie in achterhoofd werd er op 1 mei een convenant getekend.

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden