Locaties

De Utrecht ULU moskee is meer dan alleen een gebedsruimte voor gelovigen. Het is een multiculturele ontmoetingsplaats voor jong en oud. Al vanaf het begin van de bouw van de Utrecht Ulu moskee is er een goede relatie onderhouden met omwonenden, ondernemers in de omgeving, de wijkraad en de kerk. Mettertijd is de Utrecht Ulu moskee een onmisbaar onderdeel van de wijk geworden.

De Utrecht Ulu moskee heeft een zeer ruime gebedsruimte. Deze ruimte heeft een traditioneel design en bevindt zich in het hart van de moskee. In totaal is de ruimte 1.100 m2 groot en het spreidt zich over drie verdiepingen. Om je een beetje een beeld te geven: in totaal kunnen 71600 mensen tegelijkertijd hun gebed verrichten. Ook mensen met een andere religie of levensbeschouwing zijn van harte welkom in de moskee. Er is voor hen een speciale gebedsruimte, ook wel de stilteruimte genoemd.

Bij de bouw van de moskee stond transparantie centraal. Dit zie je ook terugkomen in de architectuur van het gebouw. Zo zijn aan alle zijden grote ramen geplaatst en is het gebouw erg toegankelijk. Daarnaast is de gebedsruimte volledig open en kijken de twee bovenverdiepingen uit over de benedenverdieping.

Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR)

Het ICCLR wil een inspirerende plek bieden voor de mensen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, ongeacht geslacht, afkomst of leeftijd. Ons voornaamste doel is onze gemeenschap en bezoekers kennis op te laten doen, deze voor hen toegankelijk te maken en met elkaar te laten delen. In al onze activiteiten richten wij ons op het goede, het rechtvaardige en het welzijn van anderen. Respect en liefde voor de Islam, de medemens en onszelf staan daarbij centraal. Wij staan voor verantwoord gedrag.

Dit houdt in dat we de impact van onze acties scherp in het oog houden, onze (persoonlijke) ontwikkeling serieus nemen en ons doorlopend blijven inzetten voor kwaliteit. Onze activiteiten spitsen zich met name toe op de volgende onderwerpen: religie, onderwijs, actief burgerschap en identiteit. Hierin staan de volgende thema’s centraal: kennisoverdracht, goed gedrag (aghlak) en verantwoordelijkheid.

Milli Gorus Utrecht, Mescid-i Aksa

Milli Görüş is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van (voornamelijk Turkse) moslims in de Nederlandse samenleving. Uitdragen van universele waarden als mensenrechten, respect voor overtuiging en rechtsstaat. Milli Görüş doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de islamitische gemeenschap in Nederland.

Omar Al Farouq

Omar Alfarouk is toegankelijk voor iedereen. Onze bezoekers komen dan ook vanuit verschillende etnische bevolkingsgroepen. Deze locatie staat bekend om zijn open karakter en gastvrije houding. Omar Alfarouq wil een levendige plek zijn voor Moslims en niet Moslim in Utrecht en omgeving waarbij men Allah swt kan dienen door te bidden, te praten, te vieren, te herdenken, te leren over Islam en goede werken te verrichten. Door middel van het organiseren van religieuze-, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten wil Omar Alfarouk kennis over de Islam verspreiden en de saamhorigheid onder moslims en respect tussen moslims en niet-moslims stimuleren.

Abi Bakr Issiddik

Naast de functie van gebedshuis vervult Abi Bakr Issiddik een maatschappelijke functie voor de Zuilense gemeenschap ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of geslacht. Zo organiseert de moskee diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van religie, onderwijs, actief burgerschap en identiteit.

De activiteiten van moskee Assoenna hebben tot doel om voor de achterban, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Assoenna doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De stichting wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal- Maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

De activiteiten van Essalaam hebben tot doel om voor de achterban, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen door het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

Essalaam doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal- maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

Integratie, emancipatie en participatie zijn de centrale begrippen. Essalaam vindt belangrijk dat moslims zich dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving en zich actief opstellen op tal van maatschappelijke terreinen. Deze locatie organiseert – naast de religieuze activiteiten – ook sportieve activiteiten en werkt samen met andere organisaties en heeft een klankbord voor overheidsinstellingen. Ook zijn er themabijeenkomsten over maatschappelijke onderwerpen.

Sayidina Ibrahim

Deze locatie is een begrip in de wijk Kanaleneiland. Met verschillende activiteiten die voor jongeren georganiseerd worden, onderscheiden wij ons van een normale moskee om zodoende maatschappelijk betrokken te zijn in de samenleving.

Hoofdfunctie van het gebouw is een islamitische gebedsplaats waar moslims bijeen komen om hun vijf dagelijkse gebeden te verrichten. Uiteraard is iedereen welkom om eens te komen kijken. Er is altijd wel iemand aanwezig die bereid is om u een rondleiding te geven.

Sayidina Ibrahim staat in contact met verschillende instanties en instellingen om onze doelgroep zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo is deze moskee onder andere vertegenwoordigd in verschillende klankbordgroepen en werkgroepen en betrokken bij meerdere activiteiten die plaatsvinden in de wijk.

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden