ANBI

VUMO heeft de ANBI status aangevraagd!

Een ANBI is een instelling die voor minimaal 90% het algemeen nut beoogt en voldoet aan enkele bijkomende voorwaarden. De ANBI-status biedt verschillende fiscale voordelen, waaronder de volgende.

 • Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij ontvangsten
 • Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij uitgaven
 • Giftenaftrek inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • Teruggaaf energiebelasting
 • Vrijwilligersregeling loonheffingen
 • Fictieve loonkostenaftrek vennootschapsbelasting

Eén van de verplichtingen voor het kunnen behouden van de ANBI-status is het publiceren van enkele gegevens op een internetsite. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen worden deze gegevens hieronder gepubliceerd. Meer informatie over de ANBI https://www.belastingdienst.nl/wat_is_een_anbi

Naam
Verenigde Utrechtse Moslims, bij het publiek ook bekend als ‘VUMO’.

Bestuurders

Het bestuur van VUMO bestaat uit vijf leden, te weten:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Algemeen lid
 • Algemeen lid

RSIN
8628.82.370

KvK-nummer
83459383

Beleidsplan
Beleidsplan VUMO

Jaarverslag

Contactgegevens
Pratumplaats 3
3454 NA UTRECHT
T: 06-24304761
E: info@vu-mo.nl

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden