Islamitische Begraafplaats Utrecht

Er is vanuit de moslimgemeenschap in Utrecht een enorme behoefte aan eigen een islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust, waar de eigen begraafrituelen worden gepraktiseerd.

VUMO wil graag invulling geven aan deze behoefte om leden in de eigen gemeente, in een vertrouwde omgeving te worden begraven, met behoud van eeuwige grafrust.

Our Donors:

  1. VUMO

    NL
    €125,00
Share This:

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden