Islamitische begraafplaats in Utrecht stap dichterbij

Geliefde broeders en zusters,
Assalamoe aleikoem,

Het bestuur van VUMO, de organisatie van samenwerkende Utrechtse moskeeën, is verheugd u te kunnen melden dat de realisering van een islamitische begraafplaats voor de Utrechtse moslimgemeenschap dichterbij is dan ooit. Naar aanleiding van onze aanvraag heeft het College van Burgemeester en Wethouders een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd, om een deel van de begraafplaats Tolsteeg in te richten als Islamitische begraafplaats door de Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO).

In het voorstel wordt een aanzienlijk oppervlak van de begraafplaats Tolsteeg aangewezen als geschikte plek voor de komst van een islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust. Daar is ruimte voor ongeveer 4.000 moslims. Naar verwachting zal de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022 een beslissing nemen. Wij gaan ervan uit dat we een positief besluit van de gemeente krijgen. Met dat besluit kunnen wij de begraafplaats definitief gaan
realiseren.

Zodra de gemeenteraad een positief en onherroepelijk besluit heeft genomen, zullen wij u hierover informeren. In de tussentijd plegen wij nog regelmatig overleg met onze advocaat, de gemeente en ketenpartners om een duurzame samenwerking te realiseren.

Wij hopen, met de wil van Allah, de begraafplaats in de zomer van 2022 te kunnen openen. Wij willen hierbij iedereen die een bijdrage heeft geleverd, hartelijk danken!

Namens het bestuur,
A. El Yandouzi

Schermafbeelding-2020-02-17-om-09.16.33

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden