Campagne categorie: Campagnes

Er is vanuit de moslimgemeenschap in Utrecht een enorme behoefte aan eigen een islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust, waar de eigen begraafrituelen worden gepraktiseerd. VUMO wil graag invulling geven aan deze behoefte om leden in de eig...

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden