Jaar: 2021

Geliefde broeders en zusters,Assalamoe aleikoem, Het bestuur van VUMO, de organisatie van samenwerkende Utrechtse moskeeën, is verheugd u te kunnen melden dat de realisering van een islamitische begraafplaats voor de Utrechtse moslimg...

VUMO vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de dood en het hiernamaals, daarom heeft zij de leden opgeroepen om hier tijdens de vrijdagpreek aandacht aan te besteden en een inzamelingsactie te organiseren t.b.v. het project IBU. Deze oproep is suc...

De Utrechtse moslims zijn maatschappelijk betrokken en hebben het zelfs gepresteerd om in relatief korte tijd, met succes belangrijke instituties op te zetten. Naast religieuze organisaties, zijn er scholen opgericht, verzorgingshuizen, sportclubs, m...

Copyright 2020 VUMO, Alle rechten voorbehouden